# Title Key Description Created at
660 [美剧] 生死狙击.第一季.Shooter.S01.2016 更新至 E10 一Key在手,保持更新 BFQVQGOLNAJXTAK3JTFI3GMUA2EX2RFS5 Show More 2016-12-29 07:58
698 神Key 这里所发全部资源的索引 QQ群579370217 BCWHZRSLANR64CGPTXRE54ENNSIUE5SMO Show More 2016-12-18 16:00
1296 [经典影视合集] 神探夏洛克全集.Sherlock.1080p S01-S04 + 可恶的新娘 BBEGL53DSLUFV2VQERHXNPMHC6IRAKL6Y Show More 2017-01-19 17:56
1295 [经典影视合集] 荒野大镖客三部曲 包含:荒野大镖客,黄昏双镖客,黄金三镖客 BYSDMI3BY7KVUMEHVSDLUYVJSAT7X3MH3 Show More 2017-01-19 09:31
1293 [经典影视合集] 山田洋次武士三部曲 包含:黄昏的清兵卫 隐剑鬼爪 武士的一分 BQ45JWOEWENU6OP3SOP4IBRWI3CXJMVAW Show More 2017-01-18 16:34
754 [纪录片]BBC:地球脉动.第二季.1080p豆瓣9.9新增2017 特别篇:奇迹世界 BJTYXWNPQZG2KPM4FHI5HMEQFMFDSMYZF Show More 2016-12-05 05:52
1292 海尔兄弟全集 经典动画片 BJJYWNIIOPQNFVNG36UA7FKJZARAWKG5V Show More 2017-01-18 12:49
1288 [纪录片] 国家地理:幽浮入侵中/不明飞行物入侵.Invasion.Earth.2014.1080p BLGKPH63M3EL6ZKWEYV65JOH3PR6YBKPD Show More 2017-01-16 19:03
644 神探夏洛克.第四季.Sherlock.S04 卷福归来 更新至 E03 本季完结 BM7NUB3LRMTWYLCRRCLR6EE7EI4F4A4PQ Show More 2017-01-02 03:57
1287 [纪录片] 汽车百年.2011 高清全集 稀有资源 豆瓣8.0 BZ667GRVYSVFMODZN3QYZXMH6XL4HQDTD Show More 2017-01-15 22:36
1285 [纪录片] CCTV-9:第三极 青藏高原美景 豆瓣9.1 BGJJQ5XYBZPG6P44T7GTMTMRR62JHEDY6 Show More 2017-01-15 13:00
1283 新资源(感谢狼友上传) BBL4244TO32MOPBGASVYEC6W3QQ2AERRJ Show More 2017-01-13 23:47
657 [国产剧] 诛仙青云志2.Noble.Aspirations.II.2016 更新至E18 全剧终 BKBWTENGKJANFU7NQN6PEHHTEP3ZVYNPX Show More 2016-12-30 02:17
1269 Les 百合妮酱~~ BRYNIGVFGGCU6T5YBGG4VZM2UI6RIKSQ3 Show More 2017-01-13 09:36
1268 3600病毒测试包 B7BJZPPPGKFLDKTYVCXQXPZHQ5WJN42AO Show More 2017-01-12 19:10